Husorden

Husordenen er foreningens ordensreglement, som er vedtaget på generalforsamligen. Her er der retningslinjer for:

  • antenner og paraboler
  • færdsel og parkering
  • haver, hegn og hække
  • tilladte farver til træværket
  • husdyr
  • fællesarealer
  • leg
  • støj
  • snerydning
  • tage

Vær særlig opmærksom på bestemmelsen om husdyr:

Det er tilladt at holde hunde, katte og andre husdyr. Såfremt hunde færdes uden for egen grund, skal de føres i snor, idet der bl.a. kan henvises til ”Lov om hunde”, §3. Efterladenskaber skal omgående fjernes af dyrets ejer.

Det er forbudt at lade husdyr opholde sig på legepladser og i sandkasser og forrette deres nød­tørft her.

Aftaler med Valdal Ejendomadministration

Foreningen har to administrative aftaler med Valdal Ejendomsadministration. Begge aftaler kan hentes nedenfor.

Foreningens forsikringspolicer kan ses på siden Forsikring.