Fællesarealer

De forskellige grønne områder i foreningen vedligeholdes af et tilknyttet firma efter bestyrelsens anvisninger i henhold til disse dokumenter.

19. december 2014 er der underskrevet aftale med vores gartner om fortsat vedligeholdelse af fællesarealerne. Det er lykkedes at fastholde uændret pris for udførelse af de nuværende opgaver.

Der er imidlertid kommet to ekstra opgaver til, nemlig vedligeholdelse / beskæring af hele volden mod jernbanen og rivning og rengøring af sandet under legeredskaberne på de to legepladser, hvorfor prisen tilsvarende er steget ca. 12.000,00 kr. på årsbasis.