Nyt om legepladserne

20. maj 2016

Der er udlagt certificeret faldunderlagssand på den lille legeplads.

23. august 2015

Billeder fra arbejdsdagen 2015

Fælles arbejdsdag på legepladserne 2015

Søndag den 23. august kl. 10 - 15 mødes vi på den store legeplads til en fælles arbejdsdag på vores to legepladser. Vi håber, at så mange som mulig har lyst til at være med til at forbedre vores fælles arealer.

De opgaver, vi tænkt os at udføre, er følgende:

male vippedyrene på den lille legeplads
male legehus-taget på den lille legeplads
male balancebanen på den lille legeplads
flytte bænk på den lille legeplads
male vippen på den store legeplads
male sidebeklædning på plateauet til svævebanen...
slibe og male bænke/borde der trænger til det
fjerne kølbøttestang ud mod Nivå stationsvej
samle skrald i området (plejer være en populær opgave for børnene)

Med forbehold for evt. tilføjelser/ændringer.

Til arbejdsdagen vil der være forplejning i form af sodavand, vand og øl og lidt lækkert at spise undervejs. Børnene bliver også "belønnet" med en lille slikpose, når de har været rundt og samle skrald i området.

Tidligere arbejdsdage har været hyggelige, og vi har fået udrettet en hel del praktiske opgaver i fællesskab.

Hvis vejrguderne ikke er med os til arbejdsdagen udfører vi blot de opgaver vi kan nå.

Meld dig og din familie til arbejdsdagen via grundejerforeningens Facebookside, eller mød blot op på dagen.

Vel mødt og mange sommerlige hilsner,

Sidse blå 45 (3025 5042) og Cecilia blå 82 (5170 2546)
Legepladsudvalget

3. september 2014

Kommunen har i dag sendt Ibrugtagningstilladelsen for det nye klatrestativ til foreningen. Det nye legeredskab opfylder de offentlige krav.

31. juli 2014

Som mange har set er vort nye legepladstårn allerede sat op. Arbejdet med tårnet afsluttes på tirsdag i næste uge, og for at det nye legeredskab kan benyttes skal der lægges særligt faldunderlagsand. Det håber vi på kan ske onsdag morgen.


Tirsdag færdiggøres arbejder på den lille legeplads med udgravning til underlag og babygynge. Faldunderlagsand placeres herefter forhåbentlig onsdag sammen med det øvrige sand på den store legeplads.

Legepladsudvalget ønsker at fejre alle nye legeredskaber med invitation lørdag den 16. august kl. 14, hvor man kan se de nye redskaber i funktion og nye sin medbragte med, idet foreningen giver drikkevarerne til voksne og børn. Nærmere tilgår om dette arrangement.

29. juli 2014

Det er blevet muligt at fremskynde opførelsen af klatretårnet på den store legeplads. Det gamle er blevet taget ned her til morgen og det nye legeredskab forventes klar midt i næste uge. 

Fortsat god sommer til alle.
 

28. juni 2014

Udskiftning af legeredskaber på den store legeplads: Bestyrelsen blev af Valdal ejendomsinspektør gjort opmærksom på, at der muligvis skulle indhentes byggetilladelse hos kommunen. Kommunen bekræftede det, og det er nu lykkedes os med god hjælp fra kommunen at få tilladelsen. Byggeriet forventes påbegyndt efter sommerferien fredag den 15. august og skulle være færdigt den 22. august.

Kom og hjælp os med at forskønne legepladserne

Søndag d. 15. juni fra kl. 10.00.
Det drejer sig om følgende opgaver:

  • Algebehandling samt træbeskyttelse med olielasur på svævebanen, legehusene, balancebanen og de to gyngestativer (Tørretid 1 uge – dvs. legeredskaberne kan tages i brug igen den 22. juni).
  • Slibning og maling af bænke og bord/bænke sæt.
  • Maling af vippe og vippedyr
  • Fjernelse af ukrudt

Børnene inviteres til at hjælpe med at samle skrald i hele bebyggelsen. :-)

Vi giver byg selv sandwich og sodavand til alle der deltager. Tilmelding er ikke nødvendig.

Mange venlige hilsner fra legepladsudvalget
Helene rød 56, Cecillia blå 82, Dominique blå 31 og Sidse blå 45
 

6. juni 2014

Vi skal have byggetilladelse til at erstatte det gamle klatretårn m.m. med nyt, jf. BR 10 og kommunens hjemmeside. Processen er i gang men er en bureaukratisk opgave, som vi forsøger at løse på bedste måde. 

Derfor kan der ikke siges noget om, hvornår vi har det nye legeredskab. Hvad vi imidlertid ved er, at når byggetilladelsen foreligger, så vil arbejdet kunne påbegyndes efter 4 uger. De endelige papirer sendes til kommunen i løbet af næste uge, og kommunen har lovet hurtig sagsbehandling.
 

15. oktober 2013

Den ”nye” legeplads. Legepladsen i sig selv er jo ikke ny, men det er redskaberne på den lille legeplads! Nu bæres frugterne af det hårde arbejde i foråret med at fjerne de gamle legeredskaber, samt legepladsudvalgets intense jagt på brugbare alternativer. De første elementer er kommet på plads i sidste uge og de sidste skulle gerne komme på plads i denne uge. Det skal selvfølgelig fejres med maner! Derfor inviteres der hermed til officiel indvielse af legepladsen søndag den 27. oktober kl. 15:00.

17. september 2013

Legepladsudvalget har nu anbefalet de nye legeredskaber, som skal sættes op på den lille legeplads. Bestyrelsen afventer det endelige tilbud, hvorefter arbejdet skulle kunne begynde i næste måned.

27. juni 2013

Tak til BLÅ 15, 18, 31, 44, 49 og 82 samt til RØD 10, 14, 52, 55 og 56 for det store arbejde I udførte på arbejdsdagen.
Legepladsudvalget ser på erstatning for de udslidte legeredskaber, som blev fjernet.

Arbejdsdag søndag den 26. maj 2013 kl. 10:00

Den årlige arbejdsdag afholdes søndag den 26. maj 2013 kl. 10:00 og vi har brug for masser af hjælp til at nå alle opgaverne. Så tilmeld dig her.

   

14. august 2012

 

Så er det blevet tid til at give legepladsen en kærlig hånd! Og det sker

SØNDAG DEN 26. AUGUST 2012 KL. 10:00

Der er brug for masser af hjælp til mange forskellige opgaver til store som små 

SÅ KOM OG GIV EN HÅND MED!

 

Giv besked til Sidse (Blå 45) senest den 22. august i postkassen eller via sms på hendes mobil (se telefonr. i invitationen nedenfor).

 

Du kan se hele invitationen til arbejdsdagen lige her!

11. februar 2012

Udvalget holdt møde onsdag om oplæg til dette års aktiviteter, bl.a. opfølgning på arbejdsdagen i efteråret, ny arbejdsdag, fortsættelse af renovering og udskiftning af redskaber iht. projektskitsen.

21. september 2011

Mange mødte frem og deltog i arbejdet på legepladserne i søndags. Det er vi meget glade for i legepladsudvalget, og vi synes at det var dejligt at se både voksne og børn hygge sig med at pynte på legepladsen. Vejret var OK, kun lidt regn til sidst, så vi måtte gå i læ i skuret, da tiden var kommet til at spise en sandwich. Legehuset blev malet, sandkassen blev tømt, og der blev fjernet ukrudt - både fra sandet under klatreborgen og fra asfaltcirklen. Så mangler vi bare at male hinkeruder på asfalten og komme nyt sand i kassen/dækket, men det bliver først til foråret.

18. september 2011

Der afholdes arbejdsdag på legepladserne søndag 18/9 klokken 11. Se programmet her

23. august 2011

Sommerens arbejder på legepladserne er slut. Der er nyt tag på legehuset og ny svævebane på legepladsen. 

24. juni 2011

Der er indgået aftale med Kurtzweil om udførelse af de under 28/4-2011 nævnte arbejder, som forventes udført i uge 28. Beboere opfordres til at hjælpe børnene med passe på tøjet, hvor redskaber er nymalede, samt til at respektere afspærringer af arbejdsområder.

28. april 2011

Vi takker for opbakningen på generalforsamlingen i marts, hvor der blev bevilget 100.000,- kroner til legepladserne i år, og hvor der kom mange opmuntrende ord til vores indsats. Det er vi meget glade for. Det er planen for i år at tage fat på:

  • Etablering af svævebane ved den store legeplads
  • Etablering af fodboldbane ved lille legeplads bag Blå 26 - herunder indkøb af mål
  • Udbedring af fejl/mangler på den store og lille legeplads

Se mere om vore planer for fremtiden i projektskitsen.

7. marts 2011

Kurtzweil har opdateret tegningerne til vision for vore legepladser.

26. februar 2011

Den sidste tids reparationer af legepladserne er nu afsluttet for denne gang, og børnene er begyndt at lege på pladserne igen. Kurtzweil A/S har udført arbejdet, og resultatet er blevet godt, synes vi. Der er stadig ting der mangler at blive repareret, fx taget på legehuset, og det håber vi på at få ordnet i nærmeste fremtid. På generalforsamlingen 17/3 vil Kurtzweil og legepladsudvalget fortælle om visioner og forventninger til legepladserne i fremtiden.

17. februar 2011

Nyt gyngestativ med fugleredegynge er sat op og taget i brug.
Beboere opfordres til at hjælpe børnene med passe på tøjet, hvor redskaber er nymalede, samt til at respektere afspærringer af arbejdsområder.

11. februar 2011

Sådan kan den store legeplads komme til at se ud. Udvalget er ved at undersøge hvilke muligheder der er for at forny vore legepladser for tiden.

16. januar 2011

Der vil i den kommende tid blive udført reparationer og udskiftninger på legepladserne. Øresundsparken har lavet en aftale med firmaet Kurtzweil om at lave forbedringer af legepladserne, som trænger til at blive gået efter. I efteråret blev der lavet et legepladseftersyn, og efterfølgende går vi nu igang med at udskifte slidte dele og reparere på tingene. Samtidig er vi i gang med at gøre os tanker om muligheder for mere langsigtede fornyelser og forbedringer af legepladserne.