Udvalg

Der er etableret flere forskellige udvalg i foreningen. Hvis du har lyst til at udføre et stykke værdifuldt frivilligt arbejde til gavn og glæde for beboere i bebyggelsen, kan du henvende dig til udvalget og høre nærmere om hvordan du kan deltage.

Legepladsudvalg

I foreningen ligger flere legepladser, som skal vedligeholdes, fornys og renoveres med jævne mellemrum. Legepladsudvalget har stor indflydelse på hvordan legepladserne ser ud, og hvilke muligheder børnene i bebyggelsen har for at boltre sig på legepladserne.

Drænudvalg

Vedligeholdelse af dræn i bebyggelsen er et fælles anliggende for alle i foreningen. Drænudvalget sørger for det praktiske med at bestille håndværkere til reparation, vedligeholdelse, inspektion og rensning af drænrør.

Arrangementsudvalg

Vi finder af og til lejlighed til at fejre en begivenhed, og Arrangementudvalget sørger for planlægning, indkøb og praktisk gennemførelse af arrangementerne.

Webudvalg

Foreningens hjemmeside redigeres af Webudvalget, som med jævne mellemrum opdaterer og fornyer indholdet.