Maling og træbeskyttelse

Som vedtaget på generalforsamlingen har hver ejendom i bebyggelsen mulighed for at hente træbeskyttelse i den korrekte grønne farve (ral 7034) én gang i den fire-årige periode, forsøget løber.

Malingen hentes hos Stark Nivå på Stejlepladsvej 2. Der kan maksimalt hentes 20 liter af typen Gori Advance (den bedste kvalitet til træ, der i forvejen er behandlet, hvad enten det er med olie- eller vandbaseret træbeskyttelse).

For at få udleveret kontonummer og kode til Stark, skal man først kontakte og aftale tid med Annie Larsen fra bestyrelsen (annie.j.larsen@gmail.com, tlf. 49145000). Herefter henvender man sig fysisk til Annie Larsen, Blålersvej 67 for at blive registreret og få udleveret kontonummer og kode til Stark. Annie fører kontrol med, hvem der får udleveret oplysningerne, og hun fører regnskab med, at alle ejendomme får den korrekte mængde træbeskyttelse.

Der er lagt et købsmaksimum ind, og der kan ikke købes andet end den specificerede træbeskyttelse på kontoen, ligesom bestyrelsen straks får besked fra Stark, når der er handlet. Så vi mener at have sikret os mod et selvsagt kun i teorien tænkeligt misbrug:-)

Man kan godt købe mindre end 20 liter, hvis man ikke har brug for så meget, og man kan også dele sine indkøb over flere gange, blot man på forhånd informerer Annie om det.

Som tidligere oplyst er der i foreningsbudgettet et maksimum for, hvor meget maling der kan købes totalt i hvert budgetår, og når kvoten for i år er brugt, må man vente til næste år med at komme igang, men så kan man jo nyde sommeren så længe. Så god arbejdslyst til alle, der
vil svinge penslerne i år.