Nyhedsarkiv

Nye priser på tv-pakker

8. januar 2016

Yousee har hævet priserne på deres tv-pakker. Da foreningen selv administrerer beboernes pakkevalg, er priserne fortsat lavere end Yousees normalpriser.

Se de nye priser på kabel-tv-siden

Billeder fra arbejdsdagen på legepladserne

23. august 2015

Der blev slibet, malet og samlet skrald på den fælles arbejdsdag på vores to legepladser. Stor tak til alle som deltog.

Se billeder fra dagen

Pumpe overdraget

3. august 2015

Pumpestationen ved Blålersvej 72 er nu tilsluttet Fredensborg Forsynings trykledning i Nivåvej. Dermed er overdragelsen af pumpen fra grundejerforeningen til Fredensborg Forsyning endelig afsluttet.

Årsregnskab og budget

14. marts 2015

Foreningens årsregnskab for 2014 blev godkendt af generalforsamlingen 10. marts. Her blev budgettet for 2015 ligeledes godkendt.

Begge dele kan findes på siden budget og regnskab.

Ny suppleant og nyt antenneudvalg

14. marts 2015

Der var genvalg til bestyrelsesmedlemmerne på årets generalforsamling. Bent Otto (Blå 12) blev nyvalgt suppleant.

I samme forbindelse blev der etableret et antenneudvalg bestående af Annette Vasström (Rød 83), Jens Hvidberg (Rød 22) og Bent Otto (Blå 12).

Se hele bestyrelsen og de respektive udvalg på kontaktsiden

Generalforsamling 10. marts

1. februar 2015

Bestyrelsen planlægger at holde ordinær generalforsamling 10. marts 2015. Indkaldelse udsendes senest 14 dage før jf. vedtægterne, men sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu

Nye bredbåndshastigheder og gratis oprettelse

31. januar 2015

Frem til 22. februar kan man få oprettelse og første måned gratis, hvis man bestiller bredbånd via Yousee. Hastighederne er desuden blevet hævet til mellem 15 og 100 Mbit.

Læs mere og bestil direkte på yousee.dk

Kabel-tv: Nye priser

6. januar 2015

Pr. 1. januar 2015 er priserne på Yousees tv-pakker steget. Det skyldes den almindelige prisudvikling, øget betaling for rettigheder samt stigende betaling til tv-stationerne.

Prisstigningen er på 6-8 procent (27-89 kr.i kvartalet) afhængig af, hvilken programpakke man har. Foreningens aftale med Yousee gør, at pakkepriserne fortsat er mellem 170 og 316 kr. lavere end Yousees normalpriser pr. kvartal.

Se de nye priser på kabel-tv-siden

Gartneraftale på nettet

6. januar 2015

Den nye gartneraftale, der gælder frem til 2017, er lagt på siden om fællesarealer.

Prisen er uændret for udførelse af de hidtidige opgaver. I den kommende periode skal gartneren desuden stå for vedligeholdelse / beskæring af hele volden mod jernbanen samt rivning og rengøring af sandet under legeredskaberne på de to legepladser. Derfor stiger den samlede pris ca. 12.000 kr. på årsbasis.

Kabel-tv: Se din fuldpakke på mobil, pc og tablet

6. januar 2015

Alle husstande, som i dag har foreningens største tv-pakke, fuldpakken, har nu fri adgang til YouSee Play Live-tv. Det er en tjeneste, som giver dig adgang til at se de fleste kanaler fra tv-pakken på pc, mobil og tablet - både ude og hjemme.

Læs mere om Live-tv og hvordan du kommer i gang på kabel-tv-siden

Ændringer i bestyrelsen

21. december 2014

Bestyrelsens sammensætning er ændret, idet Marianne Meinertz har ønsket at udtræde på grund af manglende tid til foreningsarbejdet.

Suppleant Sidse Juul Windahl indgår herefter i bestyrelsen. Sekretærfunktionen og kontakten til YouSee varetages af Annette Vasström.

Se kontaktoplysninger for bestyrelse og udvalg

Pumpeoverdragelse skal tinglyses

21. december 2014

Deklaration for pumpen ved Blå 72 i forbindelse med Fredensborg Forsynings overtagelse mangler at blive tinglyst. Der skal fremskaffes originale vedtægter og udskrift fra sidste generalforsamling med originale underskrifter. Den proces er i gang.

Aftale med gartner fornyet

20. december 2014

Der er underskrevet aftale med vores gartner om fortsat vedligeholdelse af fællesarealerne. Det er lykkedes at fastholde uændret pris for udførelse af de nuværende opgaver.

Der er imidlertid kommet to ekstra opgaver til, nemlig vedligeholdelse / beskæring af hele volden mod jernbanen og rivning og rengøring af sandet under legeredskaberne på de to legepladser, hvorfor prisen tilsvarende er steget ca. 12.000,00 kr. på årsbasis.

Juletræstænding

Traditionen inviterer festudvalget til juletræstænding. I år er det søndag 30. november kl. 16.30 ved redskabsskuret. Der vil igen i år være gløgg til de voksne, saftevand til børnene og lidt juleknas. Se hele invitationen.

Børn og voksne skar græskar

27. oktober 2014

Der var stor tilslutning til Halloween-arrangementet 26. oktober, hvor foreningen donerede græskar og forfriskninger. Der var 28 tilmeldte børn plus forældre og bedsteforældre. Se billeder fra arrangementet

Pumpeoverdragelse vedtaget

22. oktober 2014

På den ekstraordinære generalforsamling 21. oktober blev forslaget om godkendelse af overdragelsesaftale med Fredensborg Forsyning om pumpen ved Blå 72 enstemmig vedtaget. Der var flere end 40 stemmesedler - Tak for den store opbakning!

Græskarudskæring

Søndag den 26. oktober kl. 13-16 inviterer foreningen børn og voksne til græskarudskæring på den store legeplads (Ved dårligt vejr rykker vi ind i skuret).

Arrangementsudvalget sørger for græskar mm. Medbring selv knive til at skære i græskar og godt humør.

Tilmelding inden fredag den 24. oktober kl. 1200 med oplysning om, hvor mange I kommer påwebmaster.oeresundsparken@gmail.com 

Er man ikke tilmeldt skal man ikke regne med at få et græskar.

Ekstraordinær generalforsamling

8. oktober 2014

Der er udsendt indkaldelser til ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober kl. 18.00 i kantinen på Nivå Skole Syd. På dagsordenen er godkendelse af overdragelsesaftale med Fredensborg Forsyning om pumpen ved Blå 72.

Aftalen opfylder bestyrelsens krav og forventninger. Kan man ikke deltage i den ekstraordinære generalforsamling, kan man udfylde en stemmeseddel og aflevere den til formanden eller et andet bestyrelsesmedlem.

Tips om varmeforbedring og tyverisikring

29. september 2014

Sektionen med beboertips er opdateret med nogle råd, der tidligere er udsendt på mail omkring varmeforbedringer ogtyverisikring.

Overdragelse af pumpe ved Blå 72

3. september 2014

Efter næsten to års arbejde er det lykkedes at forhandle en tilfredsstillende overtagelsesaftale og deklaration med Fredensborg Forsyning under medvirken af advokat fra Valdal og borgmesteren.

Overtagelsesaftalen er allerede underskrevet af direktøren for Fredensborg Forsyning og borgmesteren. Udkastet skal endelig godkendes på en ekstraordinær generalforsamling, som meget snart vil blive indkaldt.